Välkommen till

     

i
Råcksta
Vällingby

Senaste nytt i Brf Midnattssolen
Här de mest aktuella nyheterna som är öppna för alla.


Nyheter och information som berör medlemmar i föreningen finns på medlemssidan.

2018-04-20
Stämman avklarad igår , tyvärr med få deltagare. Det kommer ett nyhetsbrev med det som pratades om på stämman snart.
men nya styrelsen finns inlgad nu.

2018-04-03
Glöm inte stämman den 19 April
på  Tunet Råckstavägen 30.

2018-04-03
Boka in den lördagen den 9 juni
för vårstädning.


2018-03-18
Vi har lite problem med flera av våra portar pga tjälen och sand i dörrlisten/dörrspringan. 
SE TILL ATT PORTEN GÅR I LÅS EFTER ATT DU PASSERAT.

2018-03-14
Nu är kallelsen till årsstämman den 19 April, utdelad i postfacken. Finns även på anslagslisten trapphuset.
En ny version av trivselanvisningarna delades också ut i postfacken.

2018-03-08
Nya trivselanvisningar upplagda
samt att skrivning när det gäller vår samlingslokal har ändrats.
Trivselanvisningar kommer delas ut i postfacken.

2018-02-14
den 21 och 22 februari kommer vi i utvalda lägenheter utföra fördjupad fasadkontroll. De berörda medlemmarna har fått både skriftlig och muntlig information. Övriga berörs ej.

2018-02-03
Vi kommer genomföra fördjupade kontroller av vår fasad. Vilket innebär at vi kommer behöva komma in i vissa lägenheter ( c:a 15 st) och göra lite ingrepp i fasaden inifrån.  Mer information tillberörda kommer i brevfacket i god tid innan jobbet skall göras.


2018-01-10
Motioner till stämman 2018 skall vara inlämnade senast den 28 februari 2018. Information finns på anslagstavlan i trapphuset.

2017-12-11
Styrelsemöten för våren 2018 är nu upplagda i kalendern
Årsstämma 2018 kommer troligen bli den 19 April kl 19,00

2017-12-05
Vi hade brandinformation och adventskaffe på söndagen c:a 
35-40 medlemmar var där.
Styrelsen vill passa på att tacka alla som hjälpte till med att ställa iordning och att fixa kaffe . Liksom vid städningen efteråt.

2017-11-17
Ny lag från 1 Juli 2017 om elinstallationer i lägenheter.
Se vidare på medlemssidan.

 

gården vintertid gården vintertid

Midnattssolen i kvarteret Räcknestickan 2  (Råcksta Vällingby) är en bostadsrättsförening med 82 lägenheter fördelat på 1-5 rumslägenheter i 2 stycken 4-5 våningshus med adresser på Multrågatan 5, 7 och 9 och Råckstavägen 21, 25 och 27. Mellan huskropparna finns en gård med samlingsytor och lekplats för barnen.

Gården sommartid Gården sommartid

Midnattssolen är delägare i det garage som finns under gården på bilden, sam disponerar vi ett fåtal p-platser utomhus. Dock finns det ingen gästparkering.

Råckstavägen  från gården
 

De nya lekredskapen på plats