Alla möten hålls i vår samlingslokal Multrågatan 5

Dstum och tider

4 juni 2018
27 aug 2018

 

Syftet med dessa öppnahus möten är att någon eller några ur styrelsen
finns i vår samlingslokal om du har något du vill fråga om eller veta mera om.
Eller bara prata med någon i styrelsen