Alla möten hålls i vår samlingslokal Multrågatan 5

Dstum och tider

31 maj 2017    kl 18,30-19,00
12 jun 2017     kl 18,30-19,00
30 aug 2017    kl 18,30-19,00
18 sept 2017   kl 18,30-19,00
11  okt  2017    kl 18,30-19,00
8   nov 2017    kl 18,30-19,00
11  dec  2017   kl 18,30-19,00
10 jan 2018      kl 18,30-19,00
17 jan 2018      kl 18,30-19,00
12 feb  2018     kl 18,30-19,00
7  mar  2018     kl 18,30-19,00
27 mar 2018      kl 18,30-19,00
 

Syftet med dessa öppnahus möten är att någon eller några ur styrelsen
finns i vår samlingslokal om du har något du vill fråga om eller veta mera om.
Eller bara prata med någon i styrelsen