Gårdsplanering

Det pågår ett arbete med att tafram en lösning som bättre anpassad till våra barn och vuxna på gården. När den grupp som arbetar med detta har kommit längre kommer alla att bli involverade i en form av remissrunda. Men detta är grunden till att den vippgunga som fanns togs bort.

Arbetsgrupper

Lite från en av de 2 fester som varit Lite från en av de 2 fester som varit

Det finns idag bara en formulerad grupp och det är festkommitén

Som här visat prov på fint lagarbete med den fest vi haft på gården

Det finns idag en arbetsgrupp med 2 personer inom styrelsen Grazyna och William 

som ansvarar för hur hemsidan ser ut och uppdateras.

du kan lämna synpunkter till oss på mail via adress

info@brfmidnattssolen.se

 

Vi tar mer än gärna emot synpunkter på utformning och innehåll