Alla möten hålls i vår samlingslokal Multrågatan 5

Datum och tiden är alltid 18.30-19,00

10 jan 2019
7   feb 2019
11 mar 2019
4   apr  2019
22 maj 2019
3   okt  2019
14 nov 2019
25 nov 2019
9  jan   2020

 

Syftet med dessa öppnahus möten är att någon eller några ur styrelsen
finns i vår samlingslokal om du har något du vill fråga om eller veta mera om.
Eller bara prata med någon i styrelsen