Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 5/4  2017 då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Planerade styrelsemöten under 2017 är (efter den 25 April kommer hösten datum faställas)


10 jan 2017     kl 19-21
15 feb 2017     kl 19-21
7   mar 2017   kl 19-21
22 mar 2017  kl 19-21
5  apr    2017   kl 19-21   Årsstämma
25 apr 2017    kl 19-21
31 maj 2017    kl 19-21
12 jun 2017     kl 19-21
30 aug 2017    kl 19-21
20 sept 2017   kl 19-21
11  okt  2017    kl 19-21
8   nov 2017    kl 19-21
11  dec  2017   kl 19-21