Hjälp valberedningen med namn på lämpliga nya styrelsemedlemmar

För att kunna påverka vilka som du tycker skall förvalta och driva Brf Midnattssolen.

Så skall du ta kontakt med valberedningen från föregående stämma och framföra din synpunkter om vilka du tycker skall ingå i styrelsen.

Nuvarande valberedning är från stämman 2017
 

Tanja Lockneborn     Råckstavägen 25
Marit Hallmans          Råckstavägen 25  (sammankallande)