Välkommen till

     

i
Råcksta
Vällingby

--

Senaste nytt i Brf Midnattssolen
org-nr 769619-0052

Här de mest aktuella nyheterna som är öppna för alla.


Nyheter och information som berör medlemmar i föreningen finns på medlemssidan.

2019-09-08
Nu är filterbytet genomfört och vi tackar alla för samarbetet och hur ni underlättar för genomförandet.


2019-08-28

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/resursteam-pa-plats-i-racksta-for-att-stotta-boende
Det finns nu stödpersoner om du känner oro efter nattens händelse


2019-08-21
Den 7 september 2019 mellan kl 08-14 kommer det att ske filterbyte i alla lägenheter.  Så se till vara hemma eller ställ låset i serviceläge. mer information kommer i brevfacket snart.


2019-07-05
OBS!!!!!
Det är från 1 Juli 2019  rökförbud på gården.
Då gården är att betrakta som lekplats och enligt lag råder det då rökförbud.


2019-05-17
Årsredovisning för 2018 och stämmoprotokoll 2019 inlagt på hemsidan.


2019-05-11
Mycket arbete är avklarat för att iordningställa garaget. med målning, byte av belysning, byte av förstörd isolering. Hoppas alla är rädda om detta nu.

2019-05-11
den 20 maj påbörjas djuprengöringen av trapphusen på Multrågatan inkl. målning  av källargolven. Information kommer .

2019-03-15
Arbete i garaget påbörjas den 18 Mars. Se anslag i garage.

2019-03-15
Boka in vår årsstämma nu som hålls den 25 April på Tunet.

2019-03-15
Laddstolpar finns nu i garaget. Det finns platser kvar. Har du intresse kontakta Sven Skogwik.

2019-03-15
Återlämning/insamling av gamla garagenycklar pågår. Information finns i nyhetsbrev. OBS!! Nycklar är skyddade så måste återlämnas.


2019-02-10
Motioner till stämman skall vara inlämnade senast den 10 mars 2019. Information finns på anslagstavlan i varje trapphus.

2019-01-03
Gott Nytt År
Snart kommer mer information om de laddstolpar som monterats i garaget. Vi skall bara få till nya avtal så det går rätt till.

2018-12-20
Idag delas en liten julpresent ut till alla medlemmar. Det är ett långt skohorn som även har en liten funktion för att testa din brandvarnare.

gården vintertid gården vintertid

Midnattssolen i kvarteret Räcknestickan 2  (Råcksta Vällingby) är en bostadsrättsförening med 82 lägenheter fördelat på 1-5 rumslägenheter i 2 stycken 4-5 våningshus med adresser på Multrågatan 5, 7 och 9 och Råckstavägen 21, 25 och 27. Mellan huskropparna finns en gård med samlingsytor och lekplats för barnen.

En flygbild över Råcksta med
vår fastighet

En fin höstbild av våra växter

Gården sommartid Gården sommartid

Midnattssolen är delägare i det garage som finns under gården på bilden, sam disponerar vi ett fåtal p-platser utomhus. Dock finns det ingen gästparkering.

Råckstavägen  från gården
 

De nya lekredskapen på plats