Bildande av GA är nu klart från 7 Mars 2017

Arbetet är nu klart med kommunen och lantmäteriet så allt är på skrivet
följande gäller från nu.

Ansvar för p-övervakning och underhåll av belysning i garaget
Aimo Park

Ansvar för fläktar
Franska Bukten AB

Ansvar för Garageporten
UNA-portar

Som beslutsgrupp för den bildade GA-föreningen finns följande personer
från 1 juni 2018 och gäller fortfarande 2021

Ladan Odaway..............................................       Stockholmshem
Gabriella Bacs...................................................Brf Norrskenet
Hans Garwin.....................................................Brf Norrskenet
Anna Gunhardson.............................................Brf Norrskenet
William Larson................................................  .Brf Midnattssolen
Sven Skogwik....................................................Brf Midnattssolen