Välkommen till

     

i
Råcksta
Vällingby

--

Senaste nytt i Brf Midnattssolen
org-nr 769619-0052

Här de mest aktuella nyheterna som är öppna för alla.


Nyheter och information som berör medlemmar i föreningen finns på medlemssidan.

20-11-19
Det traditionella adventkaffet kommer i år ställas in med hänvisning till restriktionerna från FHM.


20-11-19
Julgran är beställd och vi hoppas den kommer upp till den 1:a Advent.

20-10-15
frivisning av flera TV-kanaler under perioden 19-25 oktober

Kanaler: V film hits, V film hits HD, V film family, V film premiere, V film premiere HD, V film action, V film action HD, V series, V Series HD, V sport 1, V sport 1 HD, V sport football, V sport football HD, V sport motor, V sport motor HD, V sport hockey, V sport hockey HD, V sport extra, V sport extra HD, V sport premium, V sport premium HD, V sport UHD, TV10
Playtjänster: V film, V sport 1, V sport football, V sport motor, V sport hockey, V sport extra, V sport premium, TV10 Play

20-10-11
Stamspolningen är nu genomförd
och några hade missat hålla sig hemma eller sätta i serviceläge. Ett uppsamlingstillfälle blir den 16 oktober.  Efter det kommer vi kräva att den som missat då genomför stamspolning, på egen bekostnad.  Det är inget val at inte genomföra utan en skyldighet se till att det blir av.

20-10-01
Nu pågår stamspolningen och vill göra alla uppmärksamma på att endera vara hemma rätt dag eller ställa låset i serviceläget.2020-09-04
hej Alla
Torsdagen den 10 sept 2020 börjar arbetet med att sätta upp nya laddstolpar i garaget. Det kan innebär störningar för alla, då man kommer borra i betong.
De platser som berörs är plats 1 och 40 tom 51 dessa måste vara utrymda den 10 och 11 september.
-
2020-08-08
Avbrott i fjärrvärmeleveransen
den 20 aug mellan 05.00-22.00.
Förhoppningsvis berör inte detta oss så mycket då vi har bergvärmen. Men bara som information.

gården vintertid gården vintertid

Midnattssolen i kvarteret Räcknestickan 2  (Råcksta Vällingby) är en bostadsrättsförening med 82 lägenheter fördelat på 1-5 rumslägenheter i 2 stycken 4-5 våningshus med adresser på Multrågatan 5, 7 och 9 och Råckstavägen 21, 25 och 27. Mellan huskropparna finns en gård med samlingsytor och lekplats för barnen.

En flygbild över Råcksta med
vår fastighet

En fin höstbild av våra växter

Gården sommartid Gården sommartid

 Midnattssolen är delägare i det garage som finns under gården på bilden, sam disponerar vi ett fåtal p-platser utomhus. Dock finns det ingen gästparkering.

Råckstavägen  från gården
 

De nya lekredskapen på plats