Välkommen till

     

i
Råcksta
Vällingby


--

Senaste nytt i Brf Midnattssolen
org-nr 769619-0052

Här de mest aktuella nyheterna som är öppna för alla.


Nyheter och information som berör medlemmar i föreningen finns på medlemssidan.

21-05-04
Nu är röstkort, årsredovisning och förslag till poströstningstämman utdelade i brevlådan.

21-04-05
Glöm inte flytta bilen inför städning av garaget den 8/4 2021
kl 08-16

21-03-27
Vi håller på att ta fram ett informationblad om stämma genom poströstnig. Den kommer delas ut strax efter påsken.

21-03-27
Sista dag för motion till stämman.
Obs att sista dag för motioner fortfarande är den  1 April 2021  kl 18.00.21-03-17
Nytt beslut om årets förningsstämma. Stämman kommer fortfarande hållas den 2 juni, men det kommer ske genom poströstning. Vad det innebär återkommer vi med information om.  Men att detta sker beror på Folkhälsomyndighetens pandemilagar som gör att vi inte får kalla till fysisk stämma.

21-02-01
Ny utgåva av trivselanvisningarna
upplagd. version 14 gäller numera.


21-01-27
Årsstämman bestämd till den 2 juni 2021 kl. 19.00 kommer att hållas i tält på gården hos Brf Norrskenet.

21-01-11
Nu börjar snart grävarbetena på Råckstavägen.

20-12-28
fel på porttelefon system hos telia. Beräknas vara avhjälpt kl 15.00 idag

20-11-19
Det traditionella adventkaffet kommer i år ställas in med hänvisning till restriktionerna från FHM.


20-11-19
Julgran är beställd och vi hoppas den kommer upp till den 1:a Advent.

gården vintertid gården vintertid

Midnattssolen i kvarteret Räcknestickan 2  (Råcksta Vällingby) är en bostadsrättsförening med 82 lägenheter fördelat på 1-5 rumslägenheter i 2 stycken 4-5 våningshus med adresser på Multrågatan 5, 7 och 9 och Råckstavägen 21, 25 och 27. Mellan huskropparna finns en gård med samlingsytor och lekplats för barnen.

En flygbild över Råcksta med
vår fastighet

En fin höstbild av våra växter

Gården sommartid Gården sommartid

 Midnattssolen är delägare i det garage som finns under gården på bilden, sam disponerar vi ett fåtal p-platser utomhus. Dock finns det ingen gästparkering.

Råckstavägen  från gården
 

De nya lekredskapen på plats