Hjälp valberedningen med namn på lämpliga nya styrelsemedlemmar

För att kunna påverka vilka som du tycker skall förvalta och driva Brf Midnattssolen.

Så skall du ta kontakt med valberedningen från föregående stämma och framföra din synpunkter om vilka du tycker skall ingå i styrelsen.

Nuvarande valberedning är från stämman 2022
 


Sirkka Fridholm      Multrågatan 9
Nasi Azadipour       Multrågatan 9
Ytterligare medlemmar i valberedningen utsedd av styrelsen 
Då tidigare valberedning utgått pga av utträde ur föreningen