Hjälp valberedningen med namn på lämpliga nya styrelsemedlemmar

För att kunna påverka vilka som du tycker skall förvalta och driva Brf Midnattssolen.

Så skall du ta kontakt med valberedningen från föregående stämma och framföra din synpunkter om vilka du tycker skall ingå i styrelsen.

Nuvarande valberedning är från stämman 2021
 


Nesrin Erdal         Råckstavägen 21 Sammankallande
Göran Storne       Multrågatan 7
Ytterligare medlem i valberedningen utsedd av styrelsen