Hjälp valberedningen med namn på lämpliga nya styrelsemedlemmar

För att kunna påverka vilka som du tycker skall förvalta och driva Brf Midnattssolen.

Så skall du ta kontakt med valberedningen från föregående stämma och framföra din synpunkter om vilka du tycker skall ingå i styrelsen.

Nuvarande valberedning är från stämman 2020
 


Marit Hallmans          Råckstavägen 25  (sammankallande)
Tanja Lockneborn         Råckstavägen 25