Anvisningar för andrahandsuthyrning

Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din bostad i andra hand. Styrelsen kan dock medge andrahandsuthyrning i vissa fall, om ”skäl” föreligger.

Önskar du hyra ut din bostad i andra hand?

Vänligen fyll i blanketten nedan och lägg i styrelsens brevlåda i ditt trapphus, alternativt maila denna till styrelsen@brfmidnattssolen,se
Blanketten skall åtföljas av en kopia av andrahandskontrakt mellan parterna

Andrahandsuthyrningen ska tidsbegränsas.
Normalt beviljas andrahandsuthyrning för ett år i taget.
På Multrågatan gäller att även andrahandshyresgäst skall uppfylla villkoren för 55+ boende enligt stadgarna.

Om styrelsen avslår din ansökan att hyra ut kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning.

Du som bostadsrättshavare ansvarar för din bostad även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald, att din hyresgäst följer de regler och anvisningar som föreningen har. Du är hyresvärd så ev. klagomål kommer att ställas dig till som hyr ut.