STYRELSEN

Vid stämman 2023 och efterföljande konstituerande möte

består styrelsen inom Brf Midnattssolen av

Ordförande Karin Larsson Multrågatan 7
Kassör Sven Skogwik Multrågatan 5
Ledamot Grazyna Wilkos Multrågatan 5
Ledamot/ vice ordf Per Swartling Råckstavägen 25
Ledamot Ulf Söderqvist Multrågatan 5

Suppleanter

Björn Christenson................................................................Råckstavägen 21

Ewa Jurasz...........................................................................Multrågatan 5
William Larsson  ....................................................................Multrågatan 7

Föreningens officiella adress är
Brf Midnattssolen
Multrågatan 5
16254 Vällingby

Föreningens fakturaadress är
Brf Midnattssolen
c/o MBF
Box 581
721 10  Västerås

Adresser styrelsemedlemmar finns också i trapphus

Mail till styrelsen kan du sända på mailadress

styrelsen@brfmidnattssolen.se