STYRELSEN

Vid stämman den 25/4 2019 och efterföljande konstituerande möte

består styrelsen inom Brf Midnattssolen av

Ordförande William Larson Multrågatan 7
Kassör Sven Skogwik Multrågatan 5
Ledamot Grazyna Wilkos Multrågatan 5
Ledamot/ vice ordf Per Swartling Råckstavägen 25
Ledamot Ulf Söderqvist Multrågatan 5

Suppleanter

Björn Christenson................................................................Råckstavägen 21

Conny Hallongren................................................................Multrågatan 5
Sebastian Fjäder  ................................................................Råckstavägen 27

Föreningens officiella adress är
Brf Midnattssolen
Multrågatan 5
16254 Vällingby

Föreningens fakturaadress är
Brf Midnattssolen
c/o MBF
Källgatan 14
722 11  Västerås

Adresser styrelsemedlemmar finns också i trapphus

Mail till styrelsen kan du sända på mailadress

styrelsen@brfmidnattssolen.se