Ett exempel på inglasning Ett exempel på inglasning

Inglasning av balkonger

Styrelsen har beslutat godkänna inglasning av balkonger.

Styrelsen rekommenderar dock starkt att inte inglasning sker av balkong på översta våningen,

detta av tekniska och estetiska skäl.

Närmare detaljer och offerter för inglasningen av balkongen kommer att  finnas här. Den som vill ha mera information kan få

upplysningar från Ulf Söderqvist, tel 0705 – 889188 el 08 – 369344,

 


http://www.lumon.se/balkonginglasning