Borätt är en del av vår BRF

Borätt är den del av vår förening som ligger utefter Råckstavägen , med nummer 21, 25 och 27. Denna del består av 42 lägenheter i ett 5 våningshus.

Mera om hur denna del ser ut kan du hitta under mäklarsidan. Där finns JM beskrivning av bygget.