Seniorgården

Seniorgården är den del av vår förening som ligger utefter Multrågatan med nummer 5,7 och 9. Denna del består av 40 lägenheter i 2 st 4 våningshus. Med Seniorgården avses att de minst en av de som innehar lägenheten skal ha fyllt 55 år. Samt att inredningen i lägenheterna delvis anpassats till lite äldre.