Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 30 maj 2022  då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Årsstämma hölls den 30 maj 2022

Planerade styrelsemöten under 2022 är 

30  maj   2022   kl  19      Årsstämma
7   jun    2022   kl  19-21
24 aug 2022    kl   19-21