Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 19/4 2018 då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Planerade styrelsemöten under 2018 är  nu prel. klara. 
Årsstämma hölls den 19 April 2018


11  okt  2017    kl 19-21
8   nov 2017    kl 19-21
11  dec  2017   kl 19-21
10 jan   2018    kl 19-21
17 jan   2018    kl 19-21
12 feb  2018     kl 19-21
7   mar 2018    kl 19-21
3  april  2018   kl  19-21
19 apr  2018   kl   21-22  Årsstämma
16 maj 2018    kl 19-21
4   juni 2018    kl 19-21
9   juni 2018    kl 11-16  vårstädning