Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 19/4 2018 då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Planerade styrelsemöten under 2018 är  nu prel. klara. 
Årsstämma hölls den 19 April 2018

Planerade möten 2019 
10  jan  2019    kl 19-21
7   feb  2019    kl 19-21
11 mar 2019   kl 19-21
4   apr  2019    kl 19-21
25 apr   2018    kl 19-21   Årsstämma
22 maj 2019    kl. 19-21