Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 31 maj 2021  då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Planerade styrelsemöten under 2021 är 
Årsstämma hölls den 31 maj 2021planerade möten 2021
25   aug   2021   kl 19-21