Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 10 juni 2020  då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Planerade styrelsemöten under 2021 är 
Årsstämma hölls den 10 juni 2020
Nästa stämma hålls 2 juni 2021 t på Norrskenets gård


planerade möten 2021
13   jan   2021   kl 19-21
10   feb   2021   kl 19-21
17   mar  2021   kl. 19-21
7     apr   2021   kl. 19-21
5     maj  2021   kl. 19-21
2     juni 2021    kl.  19-21  Årsstämma