Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 25/4 2019 då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Planerade styrelsemöten under 2020 är  nu prel. klara. 
Årsstämma hölls den 25 April 2019
Nästa stämma hålls den 23 April 2020 kl. 19.00


planerade möten 2020
9  jan   2020   kl 19-21
3  feb   2020   kl 19-21
4  mar  2020  kl  19-21
30 mar 2020  kl   19-21
23 apr  2020  kl  18-22  årsstämma