Styrelsemöte

Planerade styrelsemöten under 2023 är:

Torsdagen 17 augusti kl 19.00
Onsdagen 20 september kl 19.00
Onsdagen 18 oktober kl 19.00
Onsdagen 1 november kl 19.00
Onsdagen 29 november l 1900
Torsdagen 14 december kl 19.00

Adventskaffe blir det söndagen den 10 december kl 14.00