Styrelsemöte

Planerade styrelsemöten under 2023 är 

8 mars kl 19.00 (valberedningen inbjuds)
22 mars kl 19.00
18 april kl 19.15
3 maj kl 19.00
24 maj kl 19.00
7 juni kl 19.00