Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 31 maj 2021  då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Årsstämma hölls den 31 maj 2021

Planerade styrelsemöten under 2022 är 

12   jan   2022   kl  19-21
3     feb   2022   kl  19-21
23   feb   2022   kl  19-21

16    mar  2022   kl  19-21
6     apr  2022   kl  19-21
11   maj  2022   kl  19-21
30  maj   2022   kl  19      Årsstämma
8    jun    2022   kl  19-21