Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 25/4 2019 då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Planerade styrelsemöten under 2019 är  nu prel. klara. 
Årsstämma hölls den 25 April 2019

Planerade möten 2019 
10  jan  2019    kl 19-21
7   feb  2019    kl 19-21
11 mar 2019   kl 19-21
4   apr  2019    kl 19-21
25 apr   2018    kl 19-21   Årsstämma
22 maj 2019    kl. 19-21
3   okt  2019   kl.19-21
14 nov 2019   kl.19-21
25 nov 2019   kl 19-21

planerade möten 2020
9  jan 2020   kl 19-21