Styrelsemöte

Hittills planerade styrelsemöten under 2024 är:

Tisdagen 20/2 kl 19.15
Tisdagen 12/3 kl 19.15

Fler tider anges löpande vartefter planering sker.