Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 31 maj 2021  då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Planerade styrelsemöten under 2021 är 
Årsstämma hölls den 31 maj 2021planerade möten 2021
25   aug   2021   kl 19-21
22   sept  2021   kl  19-21
20   okt    2021   kl  19-21
17   nov   2021  kl   19-21   
15   dec  2021   kl  19-21
12   jan   2022   kl  19-21