Styrelsemöte

Styrelsesammankomst hölls den 10 juni 2020  då styrelsen konstiuerade sig

i samlingslokalen,nya styrelsen sammanträde då för första gången.

Planerade styrelsemöten under 2020 är  nu prel. klara. 
Årsstämma hölls den 10 juni 2020
Nästa stämma hålls 


planerade möten 2020
9  jan   2020   kl 19-21
3  feb   2020   kl 19-21
4  mar  2020  kl  19-21
30 mar 2020  kl   19-21
10  juni  2020  kl  18-22  årsstämma
16 sept 2020  kl 19-21
7  okt   2020   kl 19-21
4  nov  2020   kl 19-21
16 dec 2020   kl  19-21