Alla möten hålls i vår samlingslokal på Multrågatan 5

Önskar man som medlem träffa styrelsen kan man alltid göra detta 30 minuter innan varje ordinarie styrelsemöte. Datum och tider för när det ordinarie styrelsemötet inleds åtfinns under "Mötesdagar".