Alla möten hålls i vår samlingslokal på Multrågatan 5

Önskar man som medlem träffa styrelsen kan man alltid göra detta 30 minuter innan varje ordinarie styrelsemöte. Datum åtfinns under "Mötesdagar" och tiden är normalt 18.30-19.00.