Alla möten hålls i vår samlingslokal Multrågatan 5

Datum och tiden är alltid 18.30-19,0010   feb   2021   
17   mar  2021   
7     apr   2021   
28   apr   2021 
 

Syftet med dessa öppnahus möten är att någon eller några ur styrelsen
finns i vår samlingslokal om du har något du vill fråga om eller veta mera om.
Eller bara prata med någon i styrelsen