Alla möten hålls i vår samlingslokal Multrågatan 5

Datum och tiden är alltid 18.30-19,00


12   jan   2022  
3     feb   2022   
23   feb   2022   
16    mar  2022   
6     apr  2022   
11   maj  2022
8    jun    2022   

Syftet med dessa öppnahus möten är att någon eller några ur styrelsen
finns i vår samlingslokal om du har något du vill fråga om eller veta mera om.
Eller bara prata med någon i styrelsen