Alla möten hålls i vår samlingslokal Multrågatan 5

Datum och tiden är alltid 18.30-19,0025   aug   2021 
22   sept  2021 
20   okt    2021 
17  nov   2021  
15   dec  2021 
12   jan   2022   

Syftet med dessa öppnahus möten är att någon eller några ur styrelsen
finns i vår samlingslokal om du har något du vill fråga om eller veta mera om.
Eller bara prata med någon i styrelsen